Wie wil er niet wendbaar zijn…..

Alle RBB partners willen wendbaar zijn.
Op 14 juni ontmoetten adviseurs van CBR, RDW, RVO, DUO, KvK, Politie, UWV en TNO elkaar om samen te verkennen hoe zij kunnen anticiperen op de snelle opeenvolging van maatschappelijke vraagstukken. Natuurlijk, Agile, Lean en Scrum zijn geaccepteerde instrumenten, maar daarmee zijn we er nog niet.

Wetgeving is weerbarstig, oplossingen die zijn bedacht voor vraagstukken die zich twee jaar geleden aandienden werken nu soms al niet meer.

Wat kunnen we daar samen aan doen? Meer en meer thematisch aanpakken, loskomen van de eigen organisatie en belangen, dat zal de kunst worden. Meedoen? Meld je aan bij Bram van der Kamp