Spring naar toolbar

Verslag Netwerk van Publieke Dienstverleners MVO Bestuurderstafel over Klimaatneutraal Werken d.d. 10-10-2018

 

 

 

 

 

 

Toewenteling op Klimaatneutraal Werken binnen het Netwerk voor Publieke Dienstverleners

Op woensdag 10 oktober vond, onder de paraplu van het Netwerk voor Publieke Dienstverleners (NPD), een eerste bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO plaats bij het NIWO in Rijswijk. Kern van de bijeenkomst werd gevormd door de vraag ‘Welke klimaatmaatregels neem ik in mijn organisatie?’

Dagvoorzitter Cees van Straten zette de sfeer bij zijn 35 deelnemers meteen goed neer. Het werd een informele sessie, we gingen jij-en en wij-en en zouden actiegericht aan de slag gaan. Én niet afwentelen, maar toewentelen.

Harmen Harmsma verwelkomde namens RVO alle deelnemers. Op een pakkende manier vertelde Harmen hoe hij in de privésfeer met duurzaamheid bezig is. Een verrassend aantal voorbeelden passeerde de revue. Ook deelde hij een aantal voorbeelden uit de RVO-praktijk. Daarbij wees hij er eerlijk op dat lang niet alles (in één keer) goed gaat. Of zelfs trager gaat dan gedacht.

Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s bij RVO, nam het stokje over. Hij werd een jaar geleden door Harmen gevraagd om vanuit RVO als ambassadeur op te treden voor het thema MVO binnen het brede netwerk. Kern van zijn boodschap was de cruciale rol van de bestuurder bij het inzetten van een bestendig MVO-beleid binnen de eigen organisatie. En dat met name de intrinsieke motivatie van die bestuurder daarbij belangrijk is. De deelnemers konden vervolgens hun persoonlijke motivatie beeldend met elkaar delen door ruimtelijk langs een lijn aan te geven hoe gemotiveerd ze zelf op duurzaamheid zijn, en hoeveel hun eigen organisatie op dit vlak doet. Meteen kwam het gesprek al op gang; Waar begin je nou? En de immer terugkerende vraag over capaciteit en kosten. Duidelijk werd ook meteen al dat waar de een probleem had, de ander soms vrij simpel de helpende hand kon toesteken.

Het laatste plenaire gedeelte werd verzorgd door het UWV en DJI die elk in een inspirerende pitch lieten zien dat het duurzaam bezig zijn in je organisatie gewoon kan. Maak een footprint en vergroen je wagenpark! Het advies daarbij was ‘vooral aan de slag gaan’.

Tijdens de tafelgesprekken die volgden, vonden de deelnemers de connectie met elkaar op individuele voorbeelden. Visitekaartjes werden gedeeld om bij elkaar in de keuken te komen kijken. Een gedeeld idee dat uit een aantal tafels naar voren kwam was om binnen de RBB-benchmark een apart hoofdstuk gericht op MVO in te bouwen. Ook is gesproken over het opzetten van een MVO-community binnen het Netwerk voor Publieke Dienstverleners.

De werkgroep, waarin de RBB Groep, UWV, DJI, Staatsbosbeheer en RVO vertegenwoordigd zijn, gaat de oogst van de dag goed tegen het licht houden en bekijkt hoe de acties kunnen worden belegd. De werkgroep denkt ook na over vervolgsessies.

Samengevat kijken we terug op een inspirerende ochtend. Een belangrijk feedbackpuntje van een bestuurder was de hoop dat bij een volgende sessie van de bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO er meer bestuurders zullen aansluiten.

Werkgroep NPD Bestuurderstafel MVO:
Barto Piersma
Sandra Taal
Willem Bijvoet
Wolter van der Vlist
Rolf Mol
Liza van Megen
Will van den Hende
Caroline Soffner

@

Niet recent actief