Spring naar toolbar

Themamiddag Maatwerk in dienstverlening

Op 13 november kwamen de bestuurders uit het Netwerk (Manifestgroep, RBB-Groep en KleinLef) bijeen rond het centrale en zeer actuele thema Maatwerk in Dienstverlening. Getuige alle berichten in het nieuws en van de nationale Ombudsman een zeer relevant en actueel thema voor de ‘uitvoering’. Onder aanvoering van SG Loes Mulder werd maatwerk vanuit verschillende perspectieven bekeken, vanuit de (behoefte aan) discretionaire bevoegdheid, vanuit de ruimte die de AWB biedt en vanuit de dagelijkse praktijk van de SVB. Alle 65 organisaties uit het Netwerk waren uitgenodigd deel te nemen en inspiratie op te doen maar ook om te helpen (vanuit de Uitvoering) met verbetervoorstellen te komen. Daarnaast was er ruimte voor het delen van enkele ontwikkelingen uit het Netwerk waarin een aantal voorbeelden van kennisdeling werd aangehaald zoals de Benchmark die onder RBB organisaties wordt benut om onderling te vergelijken en de mogelijkheid om onderzoeksvragen te laten beantwoorden door een team van onderzoekers uit het (publieke) netwerk.

22 januari 2020 staat de volgende bijeenkomst gepland.

@

Recent niet actief