Spring naar toolbar

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur (31 augustus) worden gepubliceerd.

Mededelingen 

 • Volgend DB zal gewijd worden aan het beter benutten van het netwerk. Hier zit nog veel ruimte voor verbetering. Ook dan ruimte maken voor de discussie over openheid vs beslotenheid.  
 • De vacature voor een opvolger van Thies Peters is uitgezet binnen het netwerk (via de HR aanspreekpunten), maar is nog niet ingevuld. 

Ontwikkelingen Netwerk van publieke dienstverleners 

 • Het programmabureau is bezig met een jaarplan 2019 voor te bereiden en dat aan de leden te toetsen, alsook het ter discussie brengen van de structuur, programmaleiding-leden/contactpersonen. 

Leren in uitvoering 2018 

 • In aanloop naar Leren in Uitvoering is er een Webinar georganiseerd over de mogelijkheden van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt en de consequenties voor de overheid.  
 • De bestuurderssessie wordt afgetrapt door een inleiding door Net Change Factory over het verandervermogen van de overheid. Na de presentatie volgt een discussie over verandervermogen, over de samenwerking, over publieke waarde en het opkomen voor elkaar.  
 • Er is een mooi gevarieerd aanbod van workshops ingevuld en het aantal inschrijvingen begint op te lopen. 

Onderzoeken 

 • De verbeteringen aan de proceskant van het RBB-onderzoek zijn doorgevoerd. De opleiding, het communicatietraject en het uitvragen naar meerdere doelstellingen zijn aangepast. Er is een behoefte aan nieuwe onderzoekers aangezien in Q4 het onderzoek van Staatsbosbeheer nog van start zal gaan. 
 • 2-meting bij Staatsbosbeheer in Q4 2018. Naar grote waarschijnlijkheid zal er in Q1 een andere 2-meting van start gaan. Hiernaast lopen nog een 5 vijftal intakegesprekken om te kijken of hier onderzoek toegepast kan worden. 

Reguliere benchmark 

 • Bestuurderschallenge wordt voorbereid op 11 oktober. Hierbij zijn 2 bestuurders betrokken 
 • Er zat namelijk veel energie op de bestuurderschallenge in juni 2017. Helaas heeft hier weinig follow-up op plaatsgevonden door wisselingen van de wacht. 
 • Evaluatie reguliere benchmark verslagjaar 2017 wordt binnen het netwerk uitgezet in oktober 2018. 

Raad van participanten 15 november 

Uit eerdere DB-vergadering is genoemd deze vergadering open te stellen voor alle bestuurders van het bredere netwerk. Huishoudelijke mededelingen evt. op een andere manier aanbieden. De agenda moet nog nader ingevuld worden:  

 • Lessons learned schuldenproblematiek  
 • RvP gebruiken om het jaarplan NPD 2019 te toetsen 

@

Niet recent actief