Spring naar toolbar

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur worden gepubliceerd.

    • Discussie transparantie benchmark Het DB van de RBB staat open om de discussie met zijn leden aan te gaan over de transparantie van de benchmark. De ontwikkelingen rondom open data en openbaarheid gaan steeds een grotere rol spelen en het DB is daarom van mening dat het belangrijk is om hierover in gesprek te gaan. Het vormen van een ‘coalition of the willing’ zou een mogelijke stap kunnen zijn. Hier moet wel rekening gehouden worden met de druk die kan ontstaan van buitenaf op de partijen die zijn cijfers niet openbaar willen maken. Verder kan er sprake zijn dat commerciële partijen gebruik gaan maken van de openbaar gemaakte cijfers.
    • Afstemming Vergadercyclus Bestuurdersbijeenkomsten en de vergadercyclus van de RBB zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de Manifestgroep. Het DB van de RBB zal vooralsnog worden aangehouden om het leernetwerk te faciliteren.
    • Leren in uitvoering Het plenaire gedeelte is rond met als hoofdspreker Lidewey van der Sluis. Lidewey is een bevlogen spreker en vernieuwende denker op het gebied van talentmanagement, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en moderne arbeidsrelaties. Hiernaast ziet de programmelding een toename in de inbreng vanuit de leden voor o.a. workshops, lezingen en presentaties. De bestuurderssessie is nog in ontwikkeling en zal het thema hebben: de inrichting over wat gaan we doen in Nederland met onze maatschappij
    • Doorstart benchmark dienstverlening In samenwerking met de community Dienstverlening (Manifestgroep) en het platform Dienstverlening (RBB Groep) zal de benchmark dienstverlening worden doorontwikkeld en naar verwachting worden uitgezet eind 2018 onder de leden.
    • Raad van Participanten De RvP van de RBB zal toegankelijk zijn voor het bredere netwerk van publieke dienstverleners met een inhoudelijk programma met als doel het leiden tot nieuwe inzichten. Mogelijke thema’s zijn de vertaling van de werking van het brein naar doenvermogen en de lessons learned schuldenproblematiek. Huishoudelijke mededelingen komen langs andere kanalen aan bod.

 

@

Recent niet actief