RBB Award Staatsbosbeheer

Praktijkleerplaats Jubbega, een uitgelezen kans!

Werken in het groen, leren én een diploma halen. Dat is wat Leerwerkplaats Jubbega te bieden heeft. Het is een succesvolle samenwerking tussen drie Friese gemeenten (Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf), het Nordwin College en Staatsbosbeheer om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in de groensector.

Succes voor iedereen
De teamleider van Staatsbosbeheer in Zuid-Oost Friesland merkte dat gemeenten in zijn gebied worstelden met de problematiek van jongeren zonder startkwalificatie (praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs) en met uitvallers uit het reguliere onderwijs. Jongeren zonder toekomstperspectief. De teamleider maakte zich er persoonlijk hard voor dat deze jongens een kans op werk krijgen, en kreeg de betrokken gemeenten mee. In september 2017 startten 12 deelnemers met een BBL-1 traject in het groen bij Staatsbosbeheer. De deelnemers zijn zes dagdelen per week aan de slag onder de hoede van 2 praktijkbegeleiders van Staatsbosbeheer.  De overige twee dagdelen volgen ze theorielessen, verzorgd door het Nordwin College. Wander Beijen, beleidsadviseur werk en re-integratie bij de gemeente Opsterland: ‘Ons doel is dat iedereen die meedoet slaagt en het BBL-1 diploma behaalt. Daarna kunnen ze doorstromen naar MBO-2 of naar werk. De leerwerkplaats is opgezet om er voor iedereen een succes van te maken.’

Leren in de praktijk
De economie in Nederland draait op volle sterkte, maar niet iedereen doet mee. Het OESO rapport Skills Strategy Nederland 2017 legt de vinger op de zere plek. Met name laagopgeleide, niet gekwalificeerde jongeren (ca. 160.000!) missen de vaardigheden om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Bij Praktijkleerplaats Jubbega kunnen jongeren hun vaardigheden ontwikkelen zodat ze wél aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt. De jongeren doen heel gericht werkervaring op en krijgen de mogelijkheid om een diploma te halen. Veel aandacht gaat naar werknemersvaardigheden als houding en gedrag. De leerlingen leren beter rekenen en schrijven, aan de hand van de praktijk. Ze komen in contact met partners in het groene en niet-groene domein, bijvoorbeeld door een stage.

Dennis Benedictus, teamleider Staatsbosbeheer Zuid-Oost Friesland: ‘De leerwerkplaats vult een leegte op waarvoor de maatschappij nog geen oplossing heeft. Volgens het systeem zijn deze jongens niet ‘leerbaar’. Maar geloof me, er zitten pareltjes tussen. Ze verdienen een kans in onze maatschappij.’

Geen stempel
‘Hier wordt er anders naar me gekeken, er wordt geen stempel op mij gezet.’ zegt Sander Zeestraten, een van de 12 deelnemers van Leerwerkplaats Jubbega. Hij is in oktober 2017 gestart. ‘Ik heb een zware vorm van dyslexie, maar verder is er niets mis met mij. Ik heb een paar goede handen. Hier kan ik werken en leren in mijn eigen tempo. Straks heb ik niveau 1 en kan ik laten zien dat ik kennis heb van werken in het groen en klaar ben voor het bedrijfsleven.’

Dat is precies de kern van de leerwerkplaats: mensen met een beperking werkervaring op laten doen in het groen, waarmee zij hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten. De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf en Staatsbosbeheer vonden elkaar in het streven om invulling te geven aan hun maatschappelijke opgave en aan de Participatiewet. ‘Staatsbosbeheer is de enige partij waarmee we een dergelijke samenwerking hebben,’ zegt Petra Slaterus, regisseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Heerenveen. ‘Hoe mooi zou het zijn als deze vormen van samenwerking ook in andere sectoren ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de zorg of de horeca.’

Maak kennis met Leerwerkplaats Jubbega, de leerlingen en de boswachter. Bekijk het beeldverhaal

Feiten en cijfers

  • start 1-jarige BBL-1 traject op 1 september 2017
  • 12 deelnemers, 1 deelnemer is afgevallen
  • 9 deelnemers halen het diploma BBL-1, 2 deelnemers doen BBL-2 en halen volgend jaar het diploma
  • 4 deelnemers starten straks in een baan buiten Staatsbosbeheer
  • 9 deelnemers hebben de taaltoets gedaan, 6 daarvan zijn al geslaagd
  • 4 deelnemers zouden kunnen doorstromen naar BBL-2; dat moet verder worden afgestemd met en ondersteund door de partners

Maatschappelijke meerwaarde natuur

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. We zijn er voor alle Nederlanders en spelen een belangrijke rol in de realisatie van een aantal rijksopgaven, zoals gezondheid en arbeidsparticipatie. We nemen actief deel aan het programmabureau Alles is gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. We werken samen met Reclassering Nederland en verschillende zorginstellingen. Zo bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding of we begeleiden hen naar de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door jongeren uit het voorgezet speciaal en praktijkonderwijs een leerwerktraject aan te beiden. We ontwikkelen steeds meer samenwerkingsvormen in het sociale domein. De Praktijkleerplaats Jubbega is daar een voorbeeld van.

Op de website van Staatsbosbeheer staan verschillende praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerkingen met een maatschappelijk doel. Klik hier.