Spring naar toolbar

Raad van Participanten bijeen in Johan de Witthuis

Bestuurders van ruim 30 uitvoeringsorganisaties kwamen bijeen in het Johan de Witthuis in Den Haag om enkele actuele thema’s uit te wisselen op het gebied van digitalisering, informatiebeveiliging, robotisering en om het netwerk te verstevigen. Gastheer Jurgen Jongkind van het Rijksvastgoedbedrijf nam de deelnemers mee in de historie van het minumentale pand dat bekend staat als broedplaats voor ideeën voor de publieke sector.

Onder aanvoering van plv. DB voorzitter Peter van der Jagt werd in de vertrouwelijke setting van het netwerk zeer open gesproken over de dreiging en de kansen van de digitalisering en het gegeven dat alles met elkaar is verbonden en dat niemand weet hoe precies. Belangrijkste maatregel die je kan treffen is het op orde brengen van je digitale basis voor wat betreft de gevoelige informatie. Collega’s van het Centrum voor Informatiebeveiling en Privacybescherming (CIP) kunnen daarbij helpen. DJI schetste op aanstekelijke wijze de lessons learned uit de zeer geslaagde slag om enkele processen binnen het Shared Service Centre te robotiseren. Daarin niet alleen oog voor de techniek en de kwaliteit maar vooral ook voor de mensen. Barto Piersma riep ten slotte de bestuurders uit het netwerk op om actief mee te doen aan de MVO tafel om good practices in te brengen in de volle breedte van het MVO domein (mens en milieu). Daarmee werd het belang van het netwerk onderstreept; door het delen van kennis anderen inspireren!

 

@

Niet recent actief