Spring naar toolbar

Protocol en leidraad inrichting Rijkspanden

Op 20 mei is een nieuwe versie van het Protocol voor de Rijksdienst opgesteld. In dit protocol zijn de rijksbrede kaders geformuleerd op basis waarvan de rijksdienst de komende periode op een gezonde en veilige manier hun werk kunnen doen. Het protocol gaat over huisvesting en facilitaire dienstverlening, vervoer, personeel en ICT. Het is een dynamisch document, dus het zal op grond van nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk regelmatig worden geactualiseerd.
Naast dit protocol is ook de definitieve versie opgeleverd van de “Leidraad voor inrichting van rijkspanden en bepalen huisvestingscapaciteit met de 1,5 meter richtlijn”.
Deze leidraad is opgesteld door technische specialisten van het Rijksvastgoedbedrijf en geeft duidelijkheid over veiligheid van gebouwen en installaties, transporttechniek (liften en roltrappen), luchtbehandeling en klimaattechniek, toegang en buitenruimte. De inhoud is afgestemd op de meest recente inzichten van het RIVM.

Met het protocol en de leidraad wordt de basis gelegd voor veilig en gezond werken, ook tijdens Corona. Op basis van deze documenten zijn de Concern Dienstverleners Rijk (CDV’s) aan de slag gegaan met het opstellen van de huisvestingsplannen per pand. Daarmee komt duidelijkheid (met inachtneming van de 1,5 meter) over het aantal werkplekken en plekken in vergaderruimtes, maar worden ook instructies gegeven over het wel of niet gebruiken van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen met aandacht voor looproutes etc.

De meest recente versies van het protocol en de leidraad zijn op deze pagina te vinden.

Zie documenten:
Protocol voor de Rijksdienst – def – 20 mei 2020.pdf
Leidraad RVB inr van Rijkspanden en bepalen huisvestingscap anderhalve meter.pdf
Samenvatting protocol voor medewerkers.pdf
VERSIE 17 Rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk ivm Corona

@

Niet recent actief