Spring naar toolbar

Platform DIV 16 januari ‘Informatie op orde’

RBB Platform DIV Informatie op orde

Een kleine 30 collega’s van het platform Documentaire Informatie Voorziening (DIV) uit het netwerk zijn op 16 januari bijeen gekomen bij het UWV in Den Haag. Centraal in deze bijeenkomst staat de invoering van de nieuwe Archiefwet maar ook een praktijkvoorbeeld van UWV van hun aanpak om de informatiehuishouding op orde te krijgen.

Edwin Buijs licht toe hoe hij bij UWV bezig is om de informatie op netwerkschijven op orde te krijgen/te houden en waarom. Met name vanwege potentiële grote bedrijfsrisico’s en wetgeving (AVG, WOB, WOO) maar ook ter bevordering van de vindbaarheid. Bij iedere organisatie, dus ook bij UWV, bestaat de behoefte aan ordening. Edwin geeft een aantal hands-on handvatten en adviezen mee vanuit zijn ervaring. Een metafoor (van een tuin) kan helpen bij het brengen van de boodschap.

Anke van Heur geeft een toelichting op de mogelijkheden die het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding kan bieden voor de uitvoeringsorganisaties uit het netwerk. Belangrijk doel van het RDDI is deskundigheid binnen het Rijk op orde te brengen. Meer informatie is te vinden bij www.informatiehuishouding.nl

Pieter van Koetsenveld (OCW) is medeontwerper van de nieuwe Archiefwet en licht op hoofdlijnen de inhoud van de Archiefwet en het proces (uitvoeringstoets en internetconsulatie) toe: de wet is de basis om te regelen dat de overheid op een goeie manier het beheer en de toegankelijkheid van informatie regelt.

@

Niet recent actief