Platform Audits- en accountantsdiensten: samenwerking in de keten

Op 23 november waren ruim 20 RBB-ers te gast bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag. Dit is een vervolg op de eerdere bijeenkomst in juni dit jaar. Deze keer stond in het teken van samenwerking in de keten.

Er is een presentatie gegeven over een samengesteld auditteam (COA, DT&V en IND) welke een audit heeft uitgevoerd binnen de vreemdelingenketen. Hun gezamenlijk aanpak is gepresenteerd, waarbij de lessons learned zijn gedeeld met de toehoorders. Daarnaast is er een presentatie gegeven over de wijze waarop de partijen in de keten van de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) zijn georganiseerd en hoe het toezicht daarop is geregeld.

De volgende bijeenkomst is gepland in april.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.