UWV

UWV zorgt voor een deskundige, betrouwbare en efficiënte  uitvoering van de werknemersverzekeringen  en van arbeids- en gegevensdienstverlening.

Missie en visie
Het is onze overtuiging dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Kerntaken
UWV ondersteunt vooral werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Via sociaal-medische beoordelingen stellen we de resterende  arbeids- en participatiemogelijkheden vast van mensen met een beperking. Als werken niet of niet direct mogelijk is, verzorgen we een uitkering. Dat doen we voor circa 1,4 miljoen mensen. Daarnaast zorgen we ervoor dat burgers en werkgevers hun gegevens slechts één keer aan de overheid hoeven aan te leveren, en dat die gegevens vervolgens kunnen worden hergebruikt – met respect voor ieders privacy.

UWV en RBB
UWV is een actieve deelnemer in de RBB-groep. We vinden het belangrijk onze brede kennis en ervaring te delen  met andere overheidsdienstverleners. Daarom participeren we in onderzoeken die in RBB-verband worden uitgevoerd. Ook nemen we enthousiast deel aan de jaarlijkse Dag van de Uitvoering, waar de deelnemende organisaties hun ‘Good practices’ delen.