SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Vroeg of laat krijgt iedereen met de SVB te maken. Bijvoorbeeld voor het AOW-pensioen, de kinderbijslag, PGB, de nabestaandenuitkering Anw, of bij vertrek naar het buitenland. Jaarlijks keert de SVB meer dan 40 miljard euro uit aan meer dan 5 miljoen mensen. Meer informatie op www.svb.nl.

RBB en SVB
Sinds de oprichting is de SVB partner van de RBB Groep. De doelstelling van de RBB Groep om van elkaar te leren, bij elkaar in de keuken te kijken en prestaties te vergelijken, sluit aan bij de manier waarop de SVB werkt en samenwerkt.  We maken graag gebruik van de kennis van de RBB Groep om onze processen te optimaliseren en onze dienstverlening verder te verbeteren. Omgekeerd stelt de SVB ook graag kennis open voor andere RBB-partners.