Shared Service Center ICT

Visie
Ons sharingsconcept leidt tot betere en goedkopere dienstverlening (economies of skills en scale). De ontwikkeling van onze werkplekprijs en de scores op onze prestatie-indicatoren laten dat zien. We meten ons aan de markt. Met benchmarkgegevens maken we die vergelijking inzichtelijk.
Investeren in de relatie met onze klant loont. Iedere dag moeten we bewijzen dat we rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klantnabijheid. Het risico van ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ ligt voortdurend op de loer. Daarom managen we onze relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Onze medewerkers maken voor onze positie en ons imago het verschil. De juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek is een continue uitdaging. Onze strategische personeelsplanning richt zich hierop. We vragen eigen verantwoordelijkheid voor brede en duurzame inzetbaarheid en ondersteunen dit vanuit het management.

De functioneringscyclus (P-schouw en RKW-gesprekken) vormt de basis voor ontwikkel- en mobiliteitsafspraken. Bevlogenheid in het werk, een als evenwichtig ervaren werkdruk, een gezonde levenshouding, en actieve aandacht voor verzuim beperken uitval. We sturen hier gericht op. We zijn een groeiende en lerende organisatie. We zetten in op individuele ontplooiing van medewerkers en professionalisering van organisatieonderdelen en rollen.

Ook sturen we op kwaliteit door het optimaliseren van onze processen. Dit vraagt om een realistisch ambitieniveau als richtingwijzer, een pragmatische aanpak om verbeteringen door te voeren en een aanvaardbare lat om vorderingen te meten.

Onze langere termijn doelstellingen zijn:

  • We leveren zorgeloze (mobiele) ICT-werkplekdiensten
  • We regisseren samenwerking met andere ICToverheidsorganisaties en ICT-marktpartijen
  • We denken mee over hoe onze klanten met gestandaardiseerde ICT-oplossingen hun primaire proces verder kunnen verbeteren
  • We zijn een aantrekkelijke werkgever

RBB en Shared Service Center ICT
Wij vinden het belangrijk om ons scherp te houden en veel van elkaar te kunnen leren.