Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan, en voert op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Wet op de Rechtsbijstand uit en voorziet daarmee in een aanbod en financiering van rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. In de eerste plaats met behulp van de Rechtwijzer (www.rechtwijzer.nl) waarmee een burger er zelf achter kan komen wat de mogelijkheden zijn bij juridische problemen en wie daarbij kan helpen. In tweede instantie via de, door de Raad gefinancierde, dienstverlening van het Juridisch Loket. Als derde stap via bij de Raad ingeschreven advocaten en mediators. Ook voert de Raad de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de Wet beëdigde tolken en vertalers uit.

De Raad voor Rechtsbijstand is een maatschappelijk betrokken organisatie, een prettige en informele organisatie met korte lijnen tussen management en medewerkers. Er werken ongeveer 350 mensen verdeeld over vijf regiokantoren, drie aanmeldcentra voor asielzoekers en een centraal kantoor in Utrecht.

RBB en De Raad
De Raad participeert al enige jaren in de RBB Groep. Het principe van ‘halen en brengen’ past ons goed. Als lerende organisatie luisteren we op uiteenlopende onderwerpen graag naar de ervaringen en suggesties van collega’s in het netwerk, maar leveren daarnaast vanuit diverse disciplines ook zelf bijdragen aan themabijeenkomsten en het onderzoekswerk.

De RBB Groep vertegenwoordigt een groot deel van de uitvoeringspraktijk van de overheid en vormt daarmee ook voor een groot deel het gezicht van de overheid naar de burger, de samenleving. Versterking van de (keten)samenwerking binnen de RBB Groep ziet de Raad daarom ook als een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. De agenda 2015 biedt daarvoor goede kansen.