Raad voor de rechtspraak

De Raad is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Waarom een Raad voor de rechtspraak? 
De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds 2002. Tot dat moment hadden de gerechten geen eigen bestuur. Ze spraken wel recht, maar hadden zelf niets te zeggen over de middelen waarmee ze dat moesten doen. Daar ging de minister van Veiligheid en Justitie over.

In 1998 adviseerde de commissie-Leemhuis over de manier waarop de Rechtspraak moest worden gemoderniseerd. Een belangrijk advies was dat de Rechtspraak zelf verantwoordelijk moest worden voor de eigen bedrijfsvoering en dat iedere gerecht daarom een eigen bestuur moest krijgen. Ook voor de Rechtspraak als geheel was een bestuur nodig: de Raad voor de rechtspraak.

De Raad voor de rechtspraak telt vier leden. Bij het besturen van de Rechtspraak wordt de Raad ondersteund door het bureau van de Raad.