Politie

Het werken aan de veiligheid in de samenleving, het aanpakken van criminaliteit en het beschermen en helpen van burgers zijn de belangrijkste prioriteiten voor de politie. Zij blijft onverminderd waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtstaat. Dat geldt voor iedereen. Van wijkagent en facilitair medewerker tot en met de korpschef.

De politie is een organisatie die zorgt voor herkenbare orde in de samenleving. Deze taak verandert niet. De context waarin de politie opereert wel. De politie staat immers in het brandpunt van de maatschappelijke ontwikkelingen en publieke aandacht. Zij mag als enige geweld gebruiken. Dat vraagt dan ook om een weloverwogen toepassing van de bevoegdheden en achteraf een stevige verantwoording van het handelen. Het vertrouwen van burgers en bestuurders in goed politiewerk is hierbij van grote betekenis, omdat het een belangrijke graadmeter is voor de aanvaarding van het gezag en het handelen van de politie.

De politie baseert zich op fundamentele beginselen en waarden als wettelijkheid, rechtmatigheid en menselijke waardigheid. Dat vraagt om enige afstand tussen burger en politie. Tegelijkertijd moeten de burgers het politieoptreden begrijpen en gerechtvaardigd achten. Dat vraagt juist om betrokkenheid tussen de partijen.

Essentieel bij politiewerk is op- en afschalen. Dit moet snel gebeuren, steeds weer opnieuw in wisselende omstandigheden, dag en nacht, zeven dagen in de week. Hierbij past een slagvaardige organisatie met competente politiemensen die doortastend en transparant hun werk doen. Actiebereidheid, actie-intelligentie en steeds weer overwicht creëren in situaties zijn hierbij belangrijke ingrediënten. De kwaliteit van politiewerk bewijst zich op straat, op de plaats delict, in gesprekken met slachtoffers en in het contact met daders. Het hiertoe benodigde vakmanschap vormt het hart van een maatschappelijk geïntegreerde politie.

RBB en Politie
De politie is sinds 2017 lid van de RBB Groep. Daarvoor was alleen de ICT-organisatie van de politie lid. De uitbreiding van het lidmaatschap naar de gehele organisatie biedt ook de andere disciplines binnen de politie de mogelijkheid om zich een spiegel voor te houden, kennis te delen en te zoeken naar wat beter kan, maar ook wat al goed gaat (good practices).