P-Direkt

P-Direkt en haar dienstverlening

Core business organisatie
P-Direkt ondersteunt de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk bij het afhandelen van hun personeelszaken in het P-Direktportaal. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten.

Missie
P-Direkt levert voor ruim 120.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening. Wij leveren op efficiënte wijze grootschalige dienstverlening op het snijvlak van HR en ICT. Het gaat hier over rijksbrede uniformering en efficiënter inrichten van de administratieve personeelsprocessen binnen de sector Rijk.

Visie
De omgeving waarin P-Direkt en haar eindgebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan onze dienstverlening. De diensten van P-Direkt zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden verder ontwikkeld met een focus op de eindgebruiker. De eindgebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen: van zelfbediening tot en met persoonlijk contact.

P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (SSO’s) van de Rijksoverheid om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen.

Kernwaarden
P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.
Mijn P-Direkt, zo geregeld!

RBB en P-Direkt
In het voorjaar van 2017 trad P-Direkt toe tot de RBB Groep. We hechten belang aan (keten)samenwerking en vinden het belangrijk hierbij kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen met andere (uitvoerings)organisaties. Dit doen wij ook graag met  de partners van de RBB Groep.

We zijn in 2017 genomineerd voor de RBB Award. Op de Dag van de Uitvoering 2017 laten we in een workshop zien hoe onze good practice werkt: onze dienstverlening hebben wij succesvol uitgebreid door een vestiging op Bonaire te openen. Deze ketensamenwerking gaat over organisatie- en landsgrenzen heen, om onze klanten ook in de avonduren te woord te kunnen staan. Het is een good practice, die ook voor andere onderdelen binnen de overheid interessant kan zijn.

Voor meer informatie over P-Direkt: www.P-Direkt.nl