Logius

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Core business organisatie
Logius beheert een groot deel van de gemeenschappelijke digitale infrastructuur van de overheid. Bekende diensten van Logius zijn DigiD, MijnOverheid en Digipoort.

Missie
Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende digitale infrastructuur die hen in staat stelt met burgers en bedrijven en onderling, 7×24, betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken te doen.

Visie
Een door alle publieke dienstverleners gebruikte digitale infrastructuur is noodzakelijk om waar te maken wat politiek wordt gewenst en maatschappelijk wordt vereist. Logius bundelt de behoeften aan zo’n infrastructuur en vertaalt deze naar operationele opdrachten voor ICT leveranciers. Logius voert vervolgens de regie op de opdrachtuitvoering. Daarbij ligt de focus steeds meer op door alle publieke dienstverleners gezamenlijk gehanteerde afsprakenstelsels en standaarden.

RBB en Logius
Logius draagt bij aan efficiënte uitwisseling van gegevens en bundeling van kennis en expertise bij de overheid. Deze uitgangspunten staan centraal in de samenwerking tussen de RBB Groep en Logius; kennis delen, efficiëntie vergroten en blijven ontwikkelen.