LBIO

Het LBIO is een zelfstandig bestuursorgaan ressorterend onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.Het LBIO brengt de betaling van alimentatie op gang als ex-partners dat zelf niet meer lukt, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Het LBIO adviseert ex-partners over alimentatiezaken waaronder de berekening van de hoogte van alimentatie.

Core business organisatie
Het LBIO is hèt alimentatiebureau belast met inning van alimentatie. Voor de inning wordt overgenomen bemiddelt het LBIO met succes (ruim 70%) tussen partijen en brengt hiermee de betalingen kosteloos op gang. In de andere gevallen neemt het LBIO de inning over. Voor de uitvoering van taken heeft het LBIO bijzondere bevoegdheden. Het LBIO kan vereenvoudigd beslag leggen op inkomsten uit arbeid of uitkering. Ook kan informatie worden ingewonnen bij o.a. de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, ziektekostenverzekeraars en gemeenten.

Missie 
Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak.

Visie
Het LBIO is hèt alimentatiebureau waar iedere burger terecht kan voor advies en informatie over alimentatie en aanverwante onderwerpen. Het bureau bemiddelt tussen partijen bij betalingsproblemen en int de alimentatie indien nodig. Daarnaast maakt het LBIO kosteloos alimentatieberekeningen.

Kernwaarden
Klantvriendelijk, deskundig, professioneel, adviserend, informatief, rekenkundig & bemiddelend

RBB en het LBIO
Het LBIO neemt deel aan de RBB om te kunnen leren van andere organisaties. Door vergelijking van de prestatie-indicatoren wordt duidelijk wat de sterke en zwakkere punten zijn en van welke organisatie(s) geleerd kan worden. Dit draagt bij aan innovatie en verbetering waardoor het beste uit de organisatie wordt gehaald.