Kadaster

Het Kadaster beheert registraties van vastgoed- en geo-informatie. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.

Core business organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten. Ook verstrekt het Kadaster gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen.

Het Kadaster beheert en levert digitale kadastrale en topografische basiskaarten. Het treedt op als onafhankelijk adviseur bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke vraagstukken. Internationaal opereert het Kadaster als adviseur voor het afstemmen van Europese geo-informatie en het inrichten van kadastrale registraties.

Missie
Het Kadaster draagt bij aan economische ontwikkeling en maatschappelijke stabiliteit. Dit doet het door vanuit een onafhankelijke positie zekerheid te bieden over de status van geografische objecten en gebieden. Ook stelt het zijn expertise en competenties op dat gebied ter beschikking aan de Nederlandse en internationale samenleving. Het Kadaster werkt tegen zo laag mogelijke kosten.

Visie
Wij kunnen en moeten méér zijn dan een onafhankelijke en betrouwbare beheerder van geo-informatie. Het Kadaster is dé partner als het gaat om maatschappelijke vraagstukken met een geo-component. Wij zijn een onmisbare schakel in de maatschappij. Een moderne, open en proactieve organisatie, waar diverse experts en specialisten onze schat aan data relevant maken voor de samenleving. In Nederland en daarbuiten.

Kernwaarden
De kernwaarden van het Kadaster zijn:
– Open
– Zeker
– Ambitie

RBB en het Kadaster
Het Kadaster vindt deelname aan de RBB Groep belangrijk, omdat kennisdeling belangrijk is. Benchmarking, kennisvragen, platforms, allemaal uitgelezen mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.

En de laagdrempeligheid van het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat contacten snel gelegd zijn. De bereidheid van mede-participanten om kennis te delen wordt altijd door ons zeer op prijs gesteld.