IND

Een ingenieur die zijn kennis en talent meeneemt naar Nederland. Een vluchteling die in zijn eigen land zijn leven niet meer zeker is. Een gezin dat elkaar na jarenweer in de armen kan sluiten. En iemand die hier al zo lang woont en daarom Nederlander wil worden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Taken
De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt.

Snel en zorgvuldig
De IND toetst elke aanvraag aan de complexe regels van het vreemdelingenbeleid. De impact van het vreemdelingenbeleid en de uitvoering daarvan is groot. Dus moet die uitvoering zorgvuldig gebeuren, met oog voor de persoonlijke situatie van de mensen die de aanvraag doen. Dat gebeurt door:
– duidelijke regels;
– korte procedures;
– een objectieve beoordeling van de aanvraag.