Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De Huurcommissie geeft voorlichting en doet op verzoek een bindende uitspraak over een geschil.

De Huurcommissie bestaat uit het ZBO Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie. Het ZBO Huurcommissie doet uitspraak in de geschillen die zijn voorgelegd. De Dienst ondersteunt het ZBO.

RBB en de Huurcommissie
De Huurcommissie heeft zich in 2010 aangesloten bij de RBB-groep om van andere uitvoeringsorganisaties te leren. Daarnaast wil de Huurcommissie haar jarenlange ervaring in dienstverlening aan burgers graag delen.