CVOM

Onder de titel van ‘Het OM Verandert’ heeft het College van procureurs-generaal besloten tot een ingrijpende verandering van het Openbaar Ministerie (OM). Het doel hiervan was om het OM ‘klaar voor de toekomst’ te maken: meer kwaliteit, efficiency en volume en minder kwetsbaarheid. Als onderdeel van deze verandering is de CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) in december 2005 opgericht. De CVOM is gevestigd in Utrecht en er werken op dit moment ongeveer 250 medewerkers.

De CVOM moet worden gezien als een volwaardig en zelfstandig OM-onderdeel, verankerd in wetgeving. De CVOM heeft de karakteristiek van een landelijk parket.

De kerntaak is het verwerken van zogenoemde standaardzaken, meer specifiek beroepszaken tegen opgelegde sancties bij feitgecodeerde overtredingen en misdrijven.

Ten aanzien van onze klanten: Hierbij staat voorop dat afspraken die gemaakt worden, worden nagekomen. De CVOM is daarnaast duidelijk over wat wel en wat niet kan (duidelijk over (on)mogelijkheden). De CVOM wil altijd bijdragen aan het oplossen van knelpunten . De burger is vanzelfsprekend ook een afnemer van ons product. Deze  belangrijke “klant” mag naast bovengenoemde uitgangspunten rekenen op een goede bereikbaarheid en correcte afhandeling van telefonie, mail of brief.

RBB en CVOM
De CVOM neemt deel aan de RBB Groep omdat de CVOM het wenselijk acht om als organisatie te blijven ontwikkelen en verbeteren. Aandacht wordt besteed aan de diverse onderdelen van het INK-model zoals die ook door de RBB Groep wordt gehanteerd. Positiebepaling kan zo plaatsvinden net als ordening en prioritering van activiteiten.