CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en valt onder de verantwoordelijkheid van het Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing.

Onze missie
Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Onze visie
Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel in samenwerking met opdrachtgevers en partners zijn dienstverlening continu verbetert met een zorgvuldig oog voor de burger. Het CJIB is expert op het gebied van innen, incasseren, coördineren en informeren en brengt daardoor hoogwaardige kennis in de dagelijkse praktijk. De combinatie van innovatiekracht, kennis en ervaring zorgt voor een prominente positie binnen de overheid waarin het CJIB actief is. Het CJIB is een aantrekkelijke werkgever en stimuleert medewerkers hun talent in te zetten voor een optimaal resultaat.

RBB en CJIB
Het CJIB is een jonge organisatie die bereid is om van anderen te leren. Daarom is vergelijken met andere uitvoeringsorganisaties van belang. Het CJIB heeft de afgelopen jaren veel inspanningen verricht om de bedrijfsvoering te verbeteren. Dan is het ook goed om te weten waar je staat. Benchmarken is een uitstekend instrument om te ontdekken waar het beter of anders kan. De onderzoeksresultaten, gekoppeld aan de strategische doelstellingen, vormen de basis voor het formuleren van verbeterplannen met zowel management als medewerkers. Zo haalt het CJIB het beste uit zichzelf en kan het CJIB daardoor een nog betere service bieden aan onze externe partijen: onze partners in de justitieketen én de burger.