CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is gevestigd in Leeuwarden.

Het CJIB doet de inning en incasso van verkeersboetes en int ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. Met de inrichting van het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ontwikkelt het CJIB zich tot operationeel ketenregisseur. Het AICE coördineert de uitvoering van straffen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gevangenisstraffen, taakstraffen of verkeersboetes.

Onze missie
Met de uitvoering van deze taken levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Onze visie
Het CJIB is een lerende en innovatieve organisatie met continu aandacht voor verbetering. De combinatie van innovatiekracht, kennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.