CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in het besef dat de regels voor iedereen gelijk zijn, maar dat mensen wel van elkaar verschillen.

Core business organisatie 
Medewerkers van het CIZ onderzoeken persoonlijk de individuele zorgbehoefte van een aanvrager van langdurige zorg. Het onderzoek is onafhankelijk en vindt plaats met objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn gebaseerd op richtlijnen van het ministerie van VWS.

Missie 
Het CIZ gelooft dat mensen behoefte hebben aan een betekenisvol eigen leven. CIZ is een slimme en krachtige poortwachter voor de Wlz op een onafhankelijke en objectieve wijze.

Visie
Om mogelijk te maken dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft, moet de zorg betaalbaar blijven én rechtvaardig worden verdeeld. Daar zijn regels voor. Het CIZ doet zijn werk uiterst zorgvuldig, maar ook inlevend. Want de wet is de basis, maar de mens is ons uitgangspunt.

Kernwaarden
– Deskundige poortwachter tot de WLZ
– Persoonlijk en goed te volgen
– Slimme uitvoerder

RBB en het CIZ
Het CIZ is een organisatie die altijd op zoek is naar verbetering. Een organisatie die wil leren en ontdekken wat slimmer kan. Benchmarken is in dat continue proces een sterk hulpmiddel. Het is de ambitie van het CIZ om een pro-actieve rol te spelen binnen de RBB Groep.