CIBG

Core business organisatie
Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzamelt, verwerkt en koppelt het CIBG gecertificeerde gegevens en levert die uit. Zo voorzien we in de behoefte om gegevens op een betrouwbare manier vast te leggen en te kunnen raadplegen. Het CIBG heeft een breed palet aan producten en diensten. Denk hierbij aan het BIG-register, Donorregister, Registerleraar en het UZI-register.

Missie
Het CIBG zet de standaard in registers.

Misie
De maatschappij roept om transparantie. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. De focus van het CIBG als registerorganisatie voor (gewaarmerkte) identiteiten ligt dan ook op kwaliteit. Als registerorganisatie garanderen wij dat onze gegevens juist en actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk zijn. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen in de toekomst een steeds grotere rol. Het CIBG zal in de rol van registerorganisatie én als uitvoeringsorganisatie van VWS een deskundig partner en een professioneel en efficiënt opdrachtnemer zijn.

Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. We willen waarde creëren voor onze opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie te koppelen en ter beschikking te stellen aan klant en opdrachtgevers. Dit doen we door als eenheid te functioneren, ontwikkelingen te signaleren, de klantwensen te kennen en vervolgens, in afstemming met de opdrachtgevers, bruikbare en efficiënte oplossingen te bieden.

Kernwaarden
Signalerend, professioneel en zakelijk, betrouwbaar & flexibel.

CIBG en RBB
Het CIBG is op dit moment in transitie en heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen in de toekomst een steeds grotere rol.

Er gebeurt veel en daarover gaat het CIBG graag het gesprek aan met andere organisaties. Om te benchmarken, samen te werken en mogelijk nieuwe taken of projecten vorm te geven. Onderwerpen die de komende jaren hoog op de CIBG brede agenda staan zijn: verdergaande digitalisering, informatievoorziening en klantgerichtheid.