Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Het CBR stimuleert de mobiliteit van de individuele burger en vergroot de verkeersveiligheid. Dit doet het CBR door de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek te beoordelen.

Core business
De kernactiviteiten van het CBR zijn:

  • Theorie- en praktijkexamens afnemen in alle rijbewijscategorieën
  • Beroepsexamens afnemen van professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek.
  • De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van bestuurders onderzoeken bij een vermoeden van ongeschiktheid.
  • De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders beoordelen en eventueel benodigde aanpassingen aan het voertuig.

Missie
Het CBR is een kleine, maar unieke schakel in de keten van verkeersveiligheid. CBR beoordeelt in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Voor een goede invulling van deze wettelijke taken speelt de organisatie proactief in op maatschappelijke ontwikkelingen, voortschrijdende eisen aan publieke dienstverlening en de relatie tussen de organisatie en de opdrachtgever.

Visie
Het CBR gaat voor verantwoorde mobiliteit. Het CBR wil ook een professionele publieke dienstverlener zijn die professioneel en nauwkeurig werkt. Klanten moeten de examens en toetsen als eerlijk, eenduidig en vakkundig ervaren. En elke klant die met het CBR te maken heeft, moet tevreden zijn over de wijze waarop hij of zij wordt beoordeeld en behandeld.

Kernwaarden
Transparant, duidelijk, menselijk, klantgericht, betrouwbaar, professioneel, vakkundig & respectvol

RBB en CBR
In de RBB vindt het CBR een platform van organisaties met een andere taakstelling, maar met gelijke doelstellingen en uitdagingen. We leren van elkaar via de ‘best practices’ op gebieden als bedrijfsvoering, procesinrichting en klantbediening. Waar mogelijk werken we samen bij de gemeenschappelijke uitdagingen waar we als uitvoeringsorganisaties voor staan.