CAK

Het CAK heeft als publieke dienstverlener een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van overheidsregelingen en de communicatie met klanten en burgers.

Core business CAK
Het CAK voert verschillende financiële en administratieve overheidsregelingen uit, zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Goede klantvoorlichting is daarbij een van de pijlers van de dienstverlening. Daarnaast speelt het CAK met verschillende informatiepunten in toenemende mate een rol in het voorlichten van burgers.

Missie
Het CAK is dé uitvoerder van financiële en administratieve regelingen voor zorg- en welzijn in het publieke domein

Visie
Het CAK staat op een menselijke en professionele wijze midden in de samenleving en heeft oog voor de positie van de klant en de medewerker.

Kernwaarden
Betrouwbaar, menselijk & professioneel

RBB en CAK
Klantgerichte dienstverlening heeft de prioriteit voor het CAK. Het CAK hecht grote waarde aan het delen van kennis met andere organisaties, met als doel van elkaar te leren en de dienstverlening voor klanten en burgers te optimaliseren. Het CAK neemt daarom actief deel aan uitwisseling, onderzoeken en kennisdeling via de verschillende platforms die de RBB Groep faciliteert.