Uitvoering van Beleid

Uitvoering van Beleid, voormalig Agentschap SZW is een resultaatgerichte, jonge organisatie van ongeveer 150 medewerkers. De organisatie is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Agentschap voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Daarnaast voert de organisatie enkele nationaal gefinancierde regelingen uit zoals de Regeling cofinanciering van sectorplannen en Kinderopvang taal- en interactievaardigheden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is momenteel de belangrijkste opdrachtgever van het Agentschap SZW.

RBB en Uitvoering van Beleid
Het Agentschap heeft goede dienstverlening aan zijn klanten hoog in het vaandel staan. De organisatie werkt voortdurend aan verbetering van de dienstverlening. Door middel van dialoog met de klanten zelf en klanttevredenheidsonderzoeken, maar ook door deelname aan benchmarkonderzoeken van de RBB.

In 2010 trad het Agentschap toe tot de RBB Groep. Het Agentschap SZW neemt actief deel aan het circuit van netwerkvragen binnen de RBB Groep. Een goede manier om tips, praktijkvoorbeelden en kennis te delen met andere uitvoeringsorganisaties.