Over ons

De Rijksbrede Benchmark Groep

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep) opgericht in 2002, is een initiatief van inmiddels 42 dienstverlenende organisaties in de publieke sector.
De RBB Groep maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het vergelijken van prestaties.
De RBB Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar kennis en inzichten zo veel mogelijk worden gedeeld met het besef dat het niet alleen gaat om het bezitten van kennis maar ook om het kunnen beschikken over en delen van kennis.
De partners van de RBB Groep streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en focussen daarbij op onderzoek, samen beter doen en verbinden.

De RBB Groep werkt daartoe samen met:

  • Totta Research voor de benchmark op het digitale platform CViews. Zie www.totta.nl 
  • RealtimeIX voor een scan onder medewerkers van een organisatie waar de RBB Groep onderzoek verricht. Zie www.realtimeix.com

Organisatie

De Raad van Participanten, bestaande uit de bestuurders van de organisaties is het besluitvormend orgaan van de RBB Groep. Dit orgaan beslist over de begroting, de methodiek, de publicaties etc.
Een deel van de bestuurders heeft daarnaast zitting in het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bereidt de besluitvorming in de Raad van Participanten voor en stuurt de programmaleiding aan.
Daarnaast initieert de programmaleiding vernieuwing en verbetering in het programma. De contactpersonen van de organisaties zijn de linking pin tussen de programmaleiding en de organisaties.
Zij onderhouden de verbinding tussen de bestuurder en de RBB Groep.

Leden Dagelijks Bestuur:
de heer Daan Hoefsmit- voorzitter RBB Groep en lid bestuur CAK
de heer Leo de Bakker – DB lid en directeur LBIO
mevrouw Paula Loekemeijer – DB lid en directeur Veiligheid BZK
de heer Zeger Baelde – DB lid en directeur Bedrijfsvoering RDW
de heer Peter van der Jagt – DB lid en CFO Staatsbosbeheer

Financiering

De activiteiten van de RBB Groep worden bekostigd uit jaarlijkse bijdragen van de partners volgens een vaste verdeelsleutel op basis van grootte in fte. Dit is vastgelegd in een deelnemersovereenkomst en een overeenkomst tot verdeling van kosten.

Programmaleiding

Albert van Tuil
Functie: Programmaleiding

Email: aa.van.tuil@belastingdienst.nl
Telefoon: 06 1860 0745

 

 

Natascha Cornelisz
Functie: Programmaleiding

Email: natascha.cornelisz@rijksoverheid.nl
Telefoon: 06 5259 5023

 

Marcel Oostland
Functie: Programmaleiding

Email: marcel.oostland@kadaster.nl
Telefoon: 06 5068 0573