Spring naar toolbar

Onderzoeksteam gestart bij NVWA

 

De juridische afdeling van het NVWA heeft de RBB gevraagd om een RBB scan uit te voeren. 29 en 30 oktober was het RBB team voor het eerst voltallig bij elkaar in Ermelo om getraind te worden voor de RBB scan. Een team met deskundige ervaren medewerkers vanuit STAB, UWV, RDW, Dictu, DUO en RDW is met veel enthousiaste aan de opdracht begonnen. De NVWA heeft de volgende onderzoeksvraag bij het team neergelegd:

“Is de divisie JZ van de NVWA voldoende toegerust – qua mensen, middelen en organisatorische inbedding – om haar in het Organisatiebesluit voorziene NVWA-brede rol waar te maken?”

De RBB scan is intussen uitgezet en vanaf 13 november zullen de interviews bij het NVWA worden afgenomen.

@

Niet recent actief