Onderzoek

Benchmark Bedrijfsvoering

De benchmark geeft de aangesloten leden van het netwerk de mogelijkheid om belangrijke indicatoren in de bedrijfsvoering onderling te vergelijken. De indicatoren hebben betrekking op onderwerpen als productiviteit, overhead, kosten en opbrengsten, ziektepercentages en personeelsverloop. De bedoeling van de benchmark is dat de organisaties met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten en daarmee van elkaar kunnen leren. Om dit te bereiken worden duiding sessies georganiseerd tussen vergelijkbare organisatie. Uiteraard zijn er rapportages beschikbaar waarmee iedere organisatie ook zelf aan de slag kan om de uitkomsten te gebruiken voor hun eigen beleid en plannen. Kortom een prachtig leermiddel om te vergelijken en te verbeteren.

RBB scan

Heb je binnen je organisatie een onderzoeksvraag waar je graag een inhoudelijk advies op wil van ervaren collega’s uit het netwerk, dan is de RBB scan een mooi instrument. De onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoeksteams samengesteld uit medewerkers van de RBB partners. Binnen het netwerk bestaat inmiddels een ruime pool van onderzoekers waarop een beroep kan worden gedaan.

Voorafgaand aan het onderzoek  wordt de onderzoeksvraag getoetst en scherp gesteld door de teamleider en de betrokken programmaleider aan de hand van de ambities en strategische vraagstukken van de vragende organisatie. De onderzoekers bereiden zich vervolgens voor aan de hand van de definitieve onderzoeksvraag en o.a. jaarverslagen, beleidsplannen en overige relevante notities.

De RBB scan biedt naast de meting van prestaties in cijfers ook een verdieping door het verzamelen van kwalitatieve informatie. Na analyse van de resultaten door de onderzoekers wordt een eerste rapportage gemaakt. Daarna volgt een ronde met diepte-interviews. Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie waarin de aanbevelingen van de onderzoekers met de organisatie worden besproken. Ook bij de implementatie van de aanbevelingen kan de RBB Groep worden betrokken. Dan worden vraagstukken aangekaart bij experts die de organisatie met raad en daad ter zijde staan.

Aan de hand van de RBB scan krijg je als organisatie een mooi advies, leren de onderzoekers andere organisaties kennen, brengen ze hun eigen kennis en ervaring in en nemen ze nieuwe inzichten mee terug.

     

Voor meer informatie over de Benchmark en de RBB scan kunt u contact opnemen met de programmaleiding: marcel.oostland@kadaster.nl
06 50680573