Minder wanbetalers: de daling versnellen

 

Wie een achterstand van zes maanden heeft opgelopen bij de zorgverzekeraar komt terecht in de wanbetalersregeling. Sinds 2009 is het aantal wanbetalers gestaag gegroeid. Echter, in 2015 is een kentering ingezet. Dit mooie resultaat is het gevolg van uiteenlopende initiatieven van zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie.

Met dit rapport wil men niet alleen een advies uitbrengen voor het ministerie maar ook gemeenten en zorgverzekeraars informeren hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van regelingen en kunnen leren van de initiatieven die door het hele land heen ontwikkeld zijn. Dit rapport start met een toelichting op de huidige praktijk.

Het rapport geeft het belang weer ketensamenwerking op rijksniveau tussen en lokale initiatieven gericht op vroegsignalering en versnelde uitstroom uit de wanbetalersregeling.

Klik hier voor het rapport: Minder wanbetalers: de daling versnellen

Klik op het plaatje voor de originele grootte.