Spring naar toolbar

Leuk, zo’n lijst met risico’s. Maar dan?

Ruim 30 collega’s uit ca.25 organisatie kwamen bijeen in de the Greenhouse in Utrecht in het Platform Risicomanagement. Gastspreker Robert ’t Hart inspireerde in de middag de deelnemers om risicomanagement binnen onze organisaties beter op de agenda te krijgen van het management, om het beter te verkopen. Lijstjes maken met risico’s werkt niet! Maar wat dan wel? Hoe kunnen we vanuit het vakgebied ervoor zorgen dat de meerwaarde van risicomanagement wordt onderkend en risico’s en kansen worden afgezet tegen de organisatiedoelen. Tips om gebruik te maken van inzichten uit de psychologie, uit de communicatie (visualiseren) en om liefst met humor de dialoog te verbeteren met het management. Onder leiding van het kernteam van het platform is ook geïnventariseerd welke thema’s we in het platform de komende tijd centraal willen stellen en wie ons daarbij kunnen helpen. In kleine groepen hebben de deelnemers onderwerpen benoemd en geprioriteerd.

 

@

Recent niet actief