Leren in Uitvoering

2018 Op 26 september a.s. zal  het jaarlijkse RBB netwerkcongres Leren in Uitvoering plaatsvinden (locatie 1931 in Den Bosch). Meer informatie zal volgen


2017 Wij kijken terug op een zeer mooie Leren in Uitvoering dag in De Munt in Utrecht. Dit jaar met 350 deelnemers, 36 workshops en 10 open space bijdragen.

Klik hier voor de presentaties van de workshops (na inlog)

 
    


Centrale thema: Samenwerken

Verschillende vormen van samenwerken, co-creatie en publiek-private samenwerkingsverbanden, het bestuurdersgesprek met Arjan van Gils (Gemeente Amsterdam) over zijn visie op samenwerking en de discussie van Will Tiemeijer (WRR) met het publiek op het rapport Weten is nog geen doen. Een ander mooi voorbeeld van samenwerken waren onze dagvoorzitters op Leren in Uitvoering: Shirley van Maren van Nuffic en Stefan van der Griendt van SVB. Alsook natuurlijk de RBB Award met pitches van de Kvk, SVB en P-Direkt.

Workshops
In de workshops worden concrete voorbeelden aangeboden binnen het thema Samenwerking Over De Eigen Organisatiegrenzen Heen. De casuïstiek gaat veelal over het proces waar de organisaties middenin zitten. Wat gaat er goed in de publieke-private samenwerking en waar lopen zij precies tegen aan? Omdat het proces nog niet is afgerond willen de organisaties graag met deelnemers in gesprek voor extra kennis. Dit betekent samenwerken aan een oplossing voor een concreet product of dienst. Meepraten over dilemma’s en beleidskwesties. Een volledig overzicht van alle workshops vind je elders op deze site.

Open space
Naast workshops bieden we ook Open Space kennis aan. Zoals de naam al zegt zijn dit geen afgesloten ruimtes maar open plekken op de begane grond met vrije inloop, waar iemand zijn of haar kennis deelt. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie vanaf de spreekwoordelijke zeepkist of door met toehoorders in gesprek te gaan over een onderwerp. Voor degenen die zich niet voor drie ronden kunnen of willen vastleggen in workshops, biedt dit een vrijere manier om kennis op te doen: je kunt je hier spontaan bij aansluiten! De bijdragen zijn divers van aard, zo kun o.a. je kennis maken met netwerkorganisatie Klein Lef, in gesprek gaan over de effectiviteit van netwerksamenwerking, kennis opdoen op het gebied van blockchain of de confrontatie met jezelf aangaan in de reflectiekamers. Een volledig overzicht van de Open Space bijdragen vind je elders op deze site.

Lunchcarrousel
Leren in Uitvoering is hét moment om te komen netwerken en om persoonlijk kennis te maken. Dit kan tussen de bedrijven door of in een netwerkborrel maar ook tijdens de lunchcarrousel. In de vorm van een carrousel word je in kleine groepjes met andere deelnemers in verbinding gebracht. Met stellingen en op een speelse manier.

RBB Award 2017
De RBB Award wordt op Leren in Uitvoering uitgereikt aan de meest originele, actuele, bij andere organisaties van toepassing en van toegevoegde waarde zijnde good practice.
Deelnemers aan Leren in Uitvoering bepalen de uiteindelijke winnaar.

Bestuurdersoverleg
In het bestuurdersoverleg zal Arjan van Gils, gemeentesecretaris van Amsterdam met deelnemers in gesprek gaan over zijn visie op samenwerking en aan de hand van voorbeelden laten zien wat goed gaat en wat beter kan.

Fokke & Sukke Live!
Fokke & Sukke auteur Bastiaan Geleijnse zet met bestaande tekeningen het congres weer op scherp. Hij werkt snel en zo ontstaat er tijdens de afsluiting van Leren in Uitvoering een serie grappen over het thema samenwerking die hij doorneemt met de zaal. Humor werkt!