Interdepartementaal Netwerk voor Innovators

Vanuit IenM, EZ en VenJ zijn de handen op 15 juni ineen geslagen een startbijeenkomst van interdepartementale innovatoren te organiseren. De aanleiding is de SGO-brief (zie bijlage), waar onder meer ruimte voor samenwerking, experimenteren, innovatie en bottum-up initiatieven wordt gevraagd. Siebe Riedstra (VenJ) en Mark Frequin (IenM) verzorgde de opening, gaven hun visie op innovatie en deden een oproep om meer tussen de ministeries samen te werken aan en samen te experimenteren op het gebied van innovatie.
In het vervolg op deze eerste bijeenkomst wordt gewerkt aan een voorziening om elkaar te informeren over lopende innovaties opdat er van elkaar geleerd kan worden, samen kan worden gewerkt aan thema’s en vooral samen gaan DOEN. Naast bovengenoemde departementen waren tevens BuitenlandseZaken en Defenisie vertegenwoordigd.

Contactpersoon: Rob Kramer r.kramer@ind.minvenj.nl

Brief_sgo_aan_Edith_Schippers