Spring naar toolbar

HR vragen in Coronatijden

Een groot aantal HR directeuren uit het netwerk is afgelopen week virtueel samen gekomen om ervaringen en vraagstukken uit te wisselen rond de Corona crisis. De behoefte om zo periodiek samen te komen is groot, om soms gezamenlijk op te trekken of juist bewust af te wijken, om goeie ideeën van collega’s te gebruiken en om te horen hoe het er bij andere organisaties aan toe gaat. De impact op het werk verschilt enorm; er zijn organisaties die nieuwe taken krijgen zoals UWV, KvK, SVB en deels ook Belastingdienst. Er zijn ook organisaties waar niet direct de gevolgen merkbaar zijn en er zijn organisaties waar de crisis grote impact heeft op het primaire proces, doordat een groot deel van het werk opdroogt of doordat de situatie andere gevolgen heeft (zoals voor IND, DJI). Enkele organisaties benutten de periode deels ook om achterstanden weg te werken.

Bij de meeste organisaties werkt het merendeel van het personeel thuis behoudens enkelen die in vitale processen zitten of wanneer (om veiligheidsredenen) taken niet vanuit huis kunnen worden uitgevoerd. Bij sommige organisaties loopt het wervingsproces dat reeds was ingezet gewoon door maar dan (grotendeels) digitaal. Alle HR directeuren onderstrepen de enorme flexibiliteit van medewerkers om de situatie het hoofd te bieden. Alle aanpassingen zijn doorgaans snel gerealiseerd en de bereidheid om nieuwe oplossingen te vinden is groot.

Opvallend is dat de productiviteit in een aantal gevallen verbetert en dat het ziekteverzuim aanzienlijk is gedaald ten opzichte van een zelfde periode vorig jaar (soms wel 60%). Wat ook opvalt is dat veel organisaties er in korte tijd in zijn geslaagd om thuiswerken technisch te faciliteren. Niet overal was al een thuiswerk cultuur aanwezig.

Gemeenschappelijke HR thema’s zijn het blijven ondersteunen van thuiswerkend personeel met hardware maar ook vooral mentaal. De een biedt makkelijker beeldschermen, bureaustoelen etc, de ander doet dat op medische indicatie. Veel organisaties houden een personeelsmonitor om de impact te meten van de situatie. Tip daarbij is dat goed gebruik gemaakt kan worden van een (gratis) module van Efactory (COVID 19).

Gemeenschappelijke vraagstukken zijn verder onder meer:

  • Welke afspraken gelden er over o.a. uitzendkrachten en over (vaste reiskosten)?
  • Hoe gaan we om met collega’s die ziek zijn geweest en weer terug willen keren?
  • Hoe krijgen we in korte tijd nieuw personeel (UWV)?
  • Hoe gaan we straks om met de nieuwe anderhalve meter situatie (kantoren, reizen, contact met de ‘klanten’)?
  • Welke lessen trekken we straks uit die gegevens over productiviteit en ziekteverzuim?
  • Hoe gaan we om met verlofstuwmeren die ontstaan?
  • Hoe gaan we om met de participatie wet in deze situatie?
  • Hoe gaan we om met de structurele reiskosten nu er niet of nauwelijks gereisd wordt.
  • Moeten we verlof stimuleren door bijvoorbeeld een incentive ertegenover te zetten vanuit de werkgever. Bijvoorbeeld 8 uur opnemen is 6 uur afboeken.
  • Is er behoefte aan een mobiliteitsbank

 Vervolg
Afgesproken is dat we dit initiatief vooralsnog tweewekelijks voortzetten. De programmaleiding neemt dat op zich, net als het opstarten van soortgelijke initiatieven op facilitair gebied en mogelijk ook op ICT en dienstverlening. (Loopt inmiddels al op terrein van Finance, risicomanagement en voor bestuurders). Organisaties waar de werkzaamheden (gedeeltelijk) stilvallen en die graag anderen willen bijstaan kunnen dat doen door rechtstreeks contact op te nemen met de HR directeur (de kortste route).

 

@

Recent niet actief