Eind 2018 is in het leerplatform finance het idee ontstaan om elkaar in een intensiever traject te gaan helpen in de doorontwikkeling van elkaars financiële functie. De gedachte daarbij is dat de RBB leden elkaar reflectie kunnen vragen op de eigen ontwikkelactiviteiten, kennis en ‘best ideas’ kunnen uitwisselen, elkaar kunnen helpen in het effectiever maken van interventies en zelfs samen dingen uit te zoeken of kennis te ontwikkelen. In deze pilot gaan collega’s uit de financiële kolom daarmee aan de slag aan de hand van een mini diagnose. Die diagnose staat centraal in de eerste bijeenkomst waarin de uitkomsten worden besproken en een uitleg wordt gegeven over het High Performance Financiële Functie (HPFF) raamwerk. Daarna volgt het analyseren, toelichten en duiden. Na deze masterclass komen de deelnemers in vervolgsessies thematische subgroepen op te zetten.
De subgroepen gaan met elkaar aan de slag en zien elkaar periodiek (frequentie nader te bepalen, maar indicatief eens per kwartaal).

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.