Het platform over planning en control-methodieken en -documenten en wil zich in 2017 oa richten op het uitwisselen van ervaringen met het instrument Jaarplan (voorjaar) en verdieping van de uitkomsten van de RBB Benchmarkronde-2017 (najaar). Thans nemen 11 RBB organisaties aan dit P&C-platform deel, andere RBB deelnemers zijn van harte welkom.

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.