Bij veel uitvoeringsorganisaties wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van personeel. Er is veel aandacht voor het opleiden van nieuw personeel maar ook voor het zittende personeel. Levenslang leren is een uitdaging waar alle organisaties uit het netwerk voor staan. Grotere organisaties hebben al jaren een eigen corporate academie, bij anderen staat dat nog in de kinderschoenen of is het Leren erg versnipperd binnen de organisatie. Binnen dit Leerplatform komen professionals op het gebied van leren en ontwikkelen bijeen om te vergelijken en om van elkaar te leren. Wat zijn de werkzame bestanddelen voor een goede leercultuur in een organisatie? Aan de hand van een ‘quickscan’ wordt een foto gemaakt van de Leer en Ontwikkel cultuur van de aangesloten organisaties.

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.