Onder de titel ‘HR Directeuren netwerk’ gaan collega HR directeuren uit het publieke netwerk periodiek om de tafel om uit te wisselen welke ontwikkelingen er spelen op het vakgebied binnen onze organisaties of daarbuiten. In de bijeenkomsten wordt gedeeld waar we mee bezig zijn, hoe we elkaar kunnen inspireren en helpen en waar we elkaars (good) practices kunnen hergebruiken. Tevens wordt opgehaald op welke onderdelen een vervolg kan worden georganiseerd. De bijeenkomsten kennen geen strakke agenda maar hebben het karakter van een informele ‘benen op tafel’ sessie. Doel is uitwisselen van ontwikkelingen en ervaring en het inspireren. Los van de inhoudelijke meerwaarde draagt het bij aan het verstevigen van het (professionele) netwerk. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt gehost door één van de deelnemers en vinden plaats aan het eind van de middag. Deelname staat open voor alle HR directeuren (eindverantwoordelijken). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan (uitsluitend) via onderstaande link.

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.