Het gedachtegoed van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) vindt zijn weerslag in dit Leerplatform Governance. De kernprincipes uit de Code goed bestuur worden in dit leerplatform veelal gebruikt als leidraad. Het Leerplatform is bedoeld voor bestuursadviseurs, secretarissen en (staf-) managers met de ‘governance’ portefeuille.

Centrale thema’s zijn geweest de evaluatie van de Kaderwet ZBO’s, Rijksbrede governance ontwikkelingen en uiteraard de principes uit de Code goed bestuur (zoals Tegenkracht). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de rol van de bestuurssecretaris binnen de (ambtelijke) organisatie.

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl (06) 52595023

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.