Garage De Bedoeling gaat bij uitstek over samenwerking, elkaar opzoeken en samen een uitvoeringsdilemma bekijken. De Garage opzichter nodigt iedereen uit die relevante kennis heeft over de casus. In de Garage komen alle betrokkenen samen. Soms is een kleine oplossing mogelijk (aanpassing werkinstructie, andere toonzetting van een brief, etc.). En regelmatig is er meer nodig voor de oplossing en worden actiepunten afgesproken voor samenwerking met andere organisaties.