Het Leerplatform Finance is het langst bestaande leerplatform van de RBB Groep dat recent is gerevitaliseerd. Deelnemers zijn de eindverantwoordelijken voor de Finance Functie/ Bedrijfsvoering, doorgaans de CFO’s, directeuren/managers/hoofden Finance & Control, of hun plaatsvervanger. Bij kleinere organisaties kan het ook de concerncontroller zijn. Het leerplatform komt tweemaal bijeen per jaar, om relevante strategische onderwerpen te belichten en verkennen, alsmede van elkaar te horen met welke thema’s men bezig is. Onderwerpen komen uit de deelnemers, die ook actief hun casuïstiek inbrengen bij de collega’s. Verder helpen en inspireren de deelnemers elkaar bij het verder ontwikkelen van de Finance Functie (al dan niet met behulp van het High Performance Financiële Functie raamwerk (HPFF)).

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

Dit is een privégroep; om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid van de site zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.