Spring naar toolbar
 • Groepslogo van Risicomanagement
  Privégroep
  actief 2 maanden, 1 week geleden

  Het Leerplatform Risicomanagement is een actieve groep vakgenoten die twee a driemaal per jaar bijeen komt om ontwikkelingen en kennis te delen rond het vakgebied van risicomanagement. Deelnemers aan het […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Datagovernance en kwaliteit
  Privégroep
  actief 2 maanden, 2 weken geleden

  De dataficatie van de samenleving raakt de overheid in het hart van haar functioneren. De ontwikkelingen op het gebied van data en datatechnologie volgen elkaar in razend tempo op. Een reden om elkaar actief op te […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Audit- en accountantsdiensten
  Privégroep
  actief 3 maanden geleden

  Het leerplatform Audit en Accountantsdiensten is een groep waarin vakgenoten uit het netwerk periodiek ontwikkelingen en kennis delen rond hun vakgebied en waarin het denkvermogen in het netwerk wordt vergroot. […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Documentaire Informatievoorziening (DIV)
  Privégroep
  actief 3 maanden, 2 weken geleden

  In 2014 is het leerplatform DIV (Documentaire Informatie Voorziening) gestart. Belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het informeren over lopende ontwikkelingen en eigen praktijken
  • Het opbouwen van een net […]

  Privégroep  /
 • Praat mee over de AVG
  Privégroep
  actief 3 maanden, 3 weken geleden

  Deze groep biedt alle AVG- collega’s uit het Publieke netwerk een platform om kennis uit te wisselen en om een AVG netwerk te faciliteren.

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Governance
  Privégroep
  actief 5 maanden, 2 weken geleden

  Het gedachtegoed van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) vindt zijn weerslag in dit Leerplatform Governance. De kernprincipes uit de Code goed bestuur worden in dit leerplatform veelal gebruikt als […]

  Privégroep  / 1 lid
 • Groepslogo van Versterking financiële functie
  Privégroep
  actief 5 maanden, 2 weken geleden

  Eind 2018 is in het leerplatform finance het idee ontstaan om elkaar in een intensiever traject te gaan helpen in de doorontwikkeling van elkaars financiële functie. De gedachte daarbij is dat de RBB leden elkaar […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van HR directeuren netwerk
  Privégroep
  actief 5 maanden, 2 weken geleden

  Onder de titel ‘HR Directeuren netwerk’ gaan collega HR directeuren uit het publieke netwerk periodiek om de tafel om uit te wisselen welke ontwikkelingen er spelen op het vakgebied binnen onze organisaties of daa […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Leren en Ontwikkelen
  Privégroep
  actief 5 maanden, 2 weken geleden

  Bij veel uitvoeringsorganisaties wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van personeel. Er is veel aandacht voor het opleiden van nieuw personeel maar ook voor het zittende personeel. […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Finance
  Privégroep
  actief 5 maanden, 3 weken geleden

  Het Leerplatform Finance is het langst bestaande leerplatform van de RBB Groep dat recent is gerevitaliseerd. Deelnemers zijn de eindverantwoordelijken voor de Finance Functie/ Bedrijfsvoering, doorgaans de […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Planning en control
  Privégroep
  actief 5 maanden, 3 weken geleden

  Het Leerplatform Planning en control is een groep vakgenoten die periodiek bijeen komt om ontwikkelingen en kennis te delen rond het vakgebied van planning en control. Deelnemers aan het leerplatform zijn […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Innovatie
  Privégroep
  actief 5 maanden, 3 weken geleden

  In 2016 is het Platform Innovatie opgezet. Dit platform verbindt organisaties die aangesloten zijn bij de RBB Groep op het gebied van innovatie. Innovatie is niet een doel op zich, maar een manier om te komen tot […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van HR
  Privégroep
  actief 5 maanden, 3 weken geleden

  In gesprek met vakgenoten uit andere uitvoeringsorganisaties klein en groot kan in deze groep vrijuit kennis worden gedeeld. Herkenbare, concrete HR vraagstukken en ontwikkelingen worden door HR professionals […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Dienstverlening
  Privégroep
  actief 6 maanden, 1 week geleden

  Het platform om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van communicatie met de burger, met de burger als uitgangspunt voor proces en inrichting met ruimte voor persoonlijke benadering.

  Privégroep  /
 • Groepslogo van IV
  Privégroep
  actief 6 maanden, 1 week geleden

  Vanaf 2017 kunnen alle burgers digitaal zaken doen met de overheid. Deze ontwikkeling betekent dat alle uitvoerders nadenken over de impact van ICT en Informatievoorziening op hun dienstverlening. Het delen van […]

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Benchmark
  Privégroep
  actief 6 maanden, 1 week geleden

  Groep bestemd voor de PI-Contactpersonen

  Privégroep  /
 • Groepslogo van RBB Contactpersonen
  Privégroep
  actief 7 maanden, 3 weken geleden

  Groep bestemd voor de RBB Contactpersonen

  Privégroep  /
 • Groepslogo van RDW onderzoek
  Privégroep
  actief 7 maanden, 3 weken geleden

  Besloten platform voor kennis en documentatie uitwisseling rondom het RBB onderzoek bij de RDW

  Privégroep  /
 • Onderzoek Staatsbosbeheer
  Privégroep
  actief 1 jaar, 6 maanden geleden

  3-meting Staatsbosbeheer

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Garage ’De Bedoeling’
  Publieke groep
  actief 1 jaar, 7 maanden geleden

  Garage De Bedoeling gaat bij uitstek over samenwerking, elkaar opzoeken en samen een uitvoeringsdilemma bekijken. De Garage opzichter nodigt iedereen uit die relevante kennis heeft over de casus. In de Garage […]

  Publieke groep  /

Gebruikersgroepen

@

Recent niet actief