Spring naar toolbar

Financials trekken samen op om te professionaliseren

In 2019 hebben collega’s van 18 organisaties uit het netwerk het initiatief genomen om samen op te trekken om de financiële kolom te versterken in het platform versterking financiële functie. Met behulp van het framewerk van de HPFF (High Performance Financiële Functie) zijn groepjes samengesteld rondom enkele deelthema’s. Op 4 maart kwamen 45 collega’s uit de financiële kolom bijeen bij het hart van het Corona Expertise Centrum; het RIVM. De collega’s bogen zich over de vraag hoe en waar we elkaar kunnen helpen om tot een verbetering te komen van onze financiële kolom nadat zij in subgroepen in hun eigen organisatie vragen uitzetten in relatie tot ‘hun’ thema: IT Focus, Gedragsverandering, Rolduidelijkheid en Verbetervermogen. In deze plenaire sessie werden de ervaringen van de verschillende subgroepen uitgewisseld en werden tips, good practices en andere ervaringen uitgewisseld. Daarmee werden nieuwe verbindingen gelegd en werden nieuwe ideeën opgedaan. Dit traject is in het najaar van 2019 gestart en loopt door tot de plenaire afsluiting in juli 2020. Daarin wordt geëvalueerd en afgestemd of er behoefte bestaat aan een vervolg.

@

Niet recent actief