Spring naar toolbar

Ethische dilemma’s rond datagovernance uitgewisseld

Woensdag 4 maart vond een goed bezochte, informatierijke en geëntameerde bijeenkomst van het Leerplatform Datagovernance plaats bij het CJIB in Leeuwarden.
Agenda Leerplatform datagovernance 4 maart 2020

Na de aftrap door Marcel Oostland en Irma Walraven, waarbij Irma inzoomde op de rol van datagovernance in de Werk aan Uitvoering en OECD rapporten, nam Remko van der Burght ons mee in de datastrategie van de IND en hoe deze door te vertalen naar een uitvoerbare roadmap. De reacties uit de zaal leerde dat veel van de aanwezigen zich herkenden in de uitdagingen die erbij komen kijken als je daadwerkelijk concrete en werkbare stappen voorwaarts wil zetten en deze wilt verbinden aan de doelen die jouw organisatie wil bereiken.

Na de pauze lag de nadruk op de ethisch verantwoorde omgang met data, analytics en AI (m.n. machine learning). Ook een onderwerp waar menigeen mee worstelt en dat door Iris Muis van de Utrecht Data School op aansprekende wijze en met prikkelende voorbeelden werd afgepeld. Één en ander relaterend aan hun pragmatische tool “De Ethische Data Assistent” (open source en dus vrijelijk beschikbare op hun site).

Afsluitend vertelde Willy Tadema van CJIB’s InnovatieLab met passie over de privacy en ethische vraagstukken waarvoor het Lab zich gesteld ziet en aan welke oplossingen daarbij gedacht wordt.Het blijkt noodzakelijk om een gedegen privacy & ethisch fundament onder je analytics en data science operatie te leggen. Zeker op het moment dat je vanuit je experimentele omgeving wilt opschalen naar de operatie en geconfronteerd wordt met allerhande vaak niet-technische maar veeleer organisatorische, procesmatige en veranderkundige issues. Ook nu weer was de discussie zeer levendig, en bleek dat we ook hierbij veel van en met elkaar kunnen leren.

Al met al een prima en goed verzorgde bijeenkomst, waar ook weer veel nieuwe verbanden zijn gelegd dan wel reeds bestaande zijn aangehaald, die in september in dit RBB-verband zijn vervolg zal krijgen.

@

Niet recent actief