Spring naar toolbar

Eerste platform datagovernance en kwaliteit een succes

30 Deelnemers van 24 overheidsorganisaties kwamen op 29 mei jl. bijeen in de Knoop te Utrecht. Doel was om samen verder te werken aan het kenniswiel en de Positiebepaling Datagovernance en -kwaliteit bij de overheid. Bij veel overheidsorganisaties is zowel momentum als urgentie om proactief in te zetten op ‘good datagovernance’. Datakwaliteit staat daarbij voorop! Datagedreven samenwerken aan maatschappelijke opgaven is een kans, maar ook een veranderkundige uitdaging voor het publieke domein. Steeds meer overheidsorganisaties bepalen hun positie in de datasamenleving en zoeken daar kennisinstrumenten voor. De RBB-thema’s voor kennisuitwisseling waren: Wendbaar positioneren in data-ecosystemen, Ruimte voor data-innovaties, Concrete dataopgaven in de keten, Inbedden van Datagovernance en -kwaliteit aan de ‘voorkant’ en het Inrichten van de data-organisatie. De tweede RBB-bijeenkomst is gepland in het najaar 2019. 

 

@

Niet recent actief