Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – Stapsgewijze systeemvernieuwing in grote ICT programma’s

Op 8 juni 2018 is er voor het ministerie van OCW een einde gekomen aan het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Dit programma startte in 2011 met een integrale vernieuwing van de organisatie en de systemen binnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met het programma beoogde DUO de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Verbetering van de dienstverlening door een nieuw klantbedieningsconcept.
  • Een zodanige opzet van het systeemlandschap dat veranderingen in wet- en regelgeving snel en relatief gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd.
  • Het verbeteren van de informatievoorziening aan OCW, klant en de eigen organisatie.
  • Het verhogen van de efficiency van de uitvoering, inclusief het leveren van een substantiële bijdrage aan de aan DUO opgelegde taakstellingen.
  • Het inrichten van een kwaliteitsgerichte regieorganisatie.
  • Continuïteit van de bedrijfsvoering nu en straks mogelijk maken.

DUO en het Ministerie van OCW hebben aangetoond dat het kan; een Rijksdienst die in staat is een groot ICT programma succesvol af te ronden.