Dienst Terugkeer en vertrek (DT & V) – Samen werken aan terugkeer met perspectief

Als uitvoerder van het terugkeerbeleid probeert DT&V zelfstandige en duurzame terugkeer te bevorderen. Hiervoor werkt de DT&V samen met inter- en niet-gouvernementele organisaties. De DT&V vindt het belangrijk dat migranten worden bewogen tot terugkeer, worden voorbereid op zelfstandig vertrek en ondersteuning krijgen bij de herintegratie in het land van herkomst.

Migratie is een van de grote uitdagingen van de toekomst. Terugkeer naar het land van herkomst is daar onderdeel van. DT&V staat voor de opgave vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven rechtmatig en respectvol te laten terugkeren. Anders dan vaak wordt gedacht gaat het daarbij niet alleen over beleid, handhaving en gedragsbeïnvloeding, maar óók over hulpverlening.

Migratiemanagement is gebaat bij handhaving, maar ook bij ondersteuning van kwetsbaren. Als mensen vastlopen in hun migratie heeft dat consequenties voor migrant en samenleving. Deze good practice laat zien dat het loont om samen te werken vanuit een gedeeld belang, te onderzoeken waar je elkaar kunt vinden, respect te tonen voor elkaars visie en mandaat, elkaars sterke en zwakke punten te erkennen, en vooral de migrant eigenaarschap (terug) te geven.